other language

 

(Alla bilder skyddas av upphovsrättslagen)

"Tuff mes" (blåmes och lodjur)

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Sommar lo" (lodjur)

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Oväntat besök" (rödräv)

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Dansa med vargar" (älgtjur och vargar)

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Vinter lo" (lodjur)

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Vargen ylar i vargens skog" (vargar)

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"I solstrimman" (råbock)

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Ateljén" räv och tomte

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Ekorren och tomten" vid Järnboden i Harg

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Älgko på myr"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Älgmöte"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Älgtjur"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Liten munsterländer"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

 

Mikael Sunnerstrand Djur och Naturmålare