other language

 

(Alla bilder skyddas av upphovsrättslagen)

"Berguv"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Stjärtmesar"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Svartmes"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Uppblåst" tjäderspel

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Torgmöte i Östhammar" (gråsparvar)

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Blåmes"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Sädesärla"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Hornuggleunge"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Skator"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Slaguggla"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Slagugglan försvarar sina små"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Storlom"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Talgoxe"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Tofsmes"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Blåmes"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Sädesärla"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Domherrar vid Järnboden i Harg"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Fisktärna"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Tjäderspel" (tjäder)

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Sparvuggla"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Tjäderspel" (tjäder)

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Lappuggla"

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

"Orrspel" (orre)

Akvarell av Mikael Sunnerstrand

Mikael Sunnerstrand Djur och Naturmålare